PROJE

Avrupa’daki en büyük ekonomik sektörlerden biri olan turizm farklı çıkar, perspektif, talep ve ihtiyaçları temsil eden çok sayıdaki hedef grup, paydaş ve kilit aktörle artık küresel bir iş halini aldı. Turizm, böyle bir ortamda pek çok riskle doğrudan ilişkili ve farklı pazarlarda başarılı bir performans sergilemek için teknik bilgi, deneyim ve yeteneğe gereksinim duyuyor. Turizmi ekonomik potansiyel bağlamında sınırsız büyümeye sahip bir sektör olarak görmek yeterli değil, sınırlı kaynaklar ve turizmin zarar veren boyutu da bu bağlamda göz önünde bulundurulmalı.

Uzun zamandır var olan bu sorunları aşmak için “sürdürülebilir turizm” kavramı geliştirildi. Bu kavramdan genel olarak, yerel kalkınma ve istihdam geliştirilirken çevreye ve yerel kültüre mümkün olduğunca az müdahale edilmesi anlaşılıyor.

Sürdürülebilir turizm bugünlerde önde gelen her kalkınma politikasında kilit rol oynuyor.

Bu husustaki zorlayıcı gerçekleri özetlemek gerekirse:

 • Turizm Avrupa’daki en büyük ekonomik sektörlerden birisi
 • Ekonomik kriz süresince gerçekleşen sınırlı büyüme
 • Sektördeki vasıflı işçi sayısının yetersizliği
 • İşleyişle ilgili ve stratejik düzeyde özel yetenek, beceri, teknik bilgi ve tecrübe gereksinimi
 • AB’de, özellikle mesleki eğitim düzeyinde kavram ve eğitici program eksiklikleri
 • Mesleki eğitim veren kuruluşlar ile ekonomi arasındaki teknik bilgi alışverişi ve işbirliği noktasında yaşanan eksiklikler

Turizmdeki sürdürülebilir kalkınmanın önemi aynı zamanda, bu kavramın faaliyetlerinin ana konusunu oluşturduğu farklı fon programlarındaki (Hayat Boyu Öğrenme Programı gibi) pek çok AB projesine de yansıyor. Bugüne kadar, bu tür teşebbüsleri birbirlerine bağlayacak, proje ortaklıkları arasında resmî/gayriresmî ağlar geliştirecek, projelerin birbirlerinden kazanım sağlamalarına zemin hazırlayacak, faaliyetlerin hedef gruplara, paydaşlara ve kamuya tanıtılması için özel fırsat ve platform sağlayacak herhangi bir girişim olmadı. PESTO, işte bu durumu geliştirme arayışında.

Bu projenin temel hedef grupları:

 • Eğitimlerinde sürdürülebilir turizmi odak noktası yapan mesleki eğitim veren kuruluşlar
 • Sürdürülebilir turizm sektöründe faaliyet gösteren şirket ve işletmeler
 • İşçi ve işveren haklarını temsil eden toplumsal örgütler
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili kamu kurum ve otoriteleri
 • Projeleri finansal olarak destekleyen AB programları temsilcileri ve girişimler
 • Nihai yararlanıcılar – genel olarak AB vatandaşları